header

O nama

POSLOVNI KLUB je projekt koji je napravljen da svojim partnerima-članovima omogući povećanje postojećih poslova kroz:

● SMANJENJE INFORMATIČKOG RASKORAKA U ODNOSU NA KONKURENTNE FIRME SA ZAPADA. Prema dosadašnjim iskustvima, vidljivo je da firme u Bosni i Hercegovini nisu u stanju imati sve potrebne informacije o svome poslovanju na dnevnoj bazi. Sa druge strane, manje više sve firme u EUROPSKOJ UNIJI svoje poslovanje vežu za poslovne podatke koje dobivaju na dnevnom nivou.

● POSTIZANJE ZNATNO BOLJIH REZULTATA POSLOVANJA KORIŠTENJEM NAJNOVIJIH POSLOVNIH INFORMATIČKIH RJEŠENJA. Firme koje koriste ažurne podatke o svom poslovanju (dnevni promet, dnevna zarada, dnevni troškovi, dnevna analiza najbolje i najlošije prodavanih proizvoda, dnevna dugovanja i potraživanja, dnevno dugovanje prema državi...), dakle takve firme prema provedenim istraživanjima imaju daleko veću efikasnost i profitabilnost u odnosu na one koje to nemaju.

● ANALIZA POSTOJEĆEG POSLOVANJA. Na osnovu prikupljenih podataka, moguće je dobiti informaciju o postojećem stanju u firmi i prijedlog poboljšanja poslovanja.

● SAVJETOVANJE I POBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE U POSLOVNOJ ZAJEDNICI U BiH. Mišljenja smo da je komunikacija između poslovnih ljudi u Bosni i Hercegovini na vrlo lošem nivou. Kroz otvaranje diskusija (seminari, radionice, kongresi), želimo podstaći komunikaciju između poslovnih ljud, te na taj način omogućiti njihovu razmjenu poslovnih informacija i zajedničkog nastupa na poslovnim projektima u BiH i Europskoj uniji.

IZ POSTOJEĆIH ISKUSTAVA, SVJEDOČIMO DA KORIŠTENJE GORE SPOMENUTIH STAVKI FIRMAMA DONOSI ZNATNO BOLJI PROFIT.

line1line2line3  

 

footer2

 

designer17